Worden herbruikbare luiers algemeen aanvaard?

Wanneer je kiest voor herbruikbare luiers, moet je er rekening mee houden dat je te maken zal krijgen met vooroordelen. Een groot aantal mensen denkt bij herbruikbare luiers nog steeds aan de doeken die enkele tientallen jaren geleden gebruikt werden. Zoals je in onze webshop kan zien, zijn er tegenwoordig heel veel leuke, mooie herbruikbare luiers.

Toch ebben de vooroordelen langzaam weg. Tegenwoordig aanvaarden de meeste crèches en onthaalouders wel kindjes met herbruikbare luiers. Je doet er wel het beste aan om het tijdig te vragen. Sommige crèches en onthaalouders beperken het aantal kindjes met herbruikbare luiers omdat er ook voor hen toch iets meer organisatie bij komt kijken.

Een paar jaar geleden organiseerde de Milieu Advies Winkel een onderzoek onder crèches en onthaalouders en daaruit bleek dat er nog maar weinig opvangadressen de herbruikbare luier niet aanvaarden. 

Overigens zijn er steeds meer biocrèches die zelf voor alle kindjes herbruikbare luiers gebruiken.

Tip: vraag je crèche of je korting krijgt omdat je herbruikbare luiers gebruikt. Ze sparen immers de kosten van de pampers uit.

Hoewel Kind & Gezin op zijn website en in zijn publicaties nog steeds foutieve informatie verspreidt over herbruikbare luiers, lassen ze tegenwoordig tijdens infosessies in ziekenhuizen nu wel ook vaak momenten in waar neutrale informatie verspreid wordt over herbruikbare luiers.

Onbekend is onbemind. Dat is ook het geval bij herbruikbare luiers. Maar nu steeds meer mensen er op een of andere manier mee te maken krijgen of over horen, raken de vooroordelen ook langzaam wat opgelost.