Ouders zijn tevreden over kinderopvang. Op vlak van wasbare luiers is wel verbetering wenselijk.

Kinderopvang en wasbare luiersEen grote meerderheid van de ouders is tevreden over de manier waarop hun kinderen opgevangen worden. Dat blijkt uit een enquête die Klein Spook onlangs organiseerde. Slechts zes procent van de deelnemers toonde zich ontevreden. Uit het onderzoek blijkt wel ook dat één op acht kinderen tegen de zin van de ouders in, toch verplicht wegwerpluiers aankrijgt.

Het opvangonderzoek van Klein Spook liep van eind januari tot midden maart, en liefst 270 ouders vulden de online enquête in.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts drie procent van de ouders zelf voor de kinderen zorgt of die bij grootouders brengt, 97% maakt gebruik van gezinsopvang (27%) of groepsopvang (70%). Een kleine meerderheid (52%) kan terecht bij een zelfstandige of zelfstandig bedrijf, 48% maakte gebruik van opvang van bv. de gemeente, of van initiatieven als Landelijke Kinderopvang, Reddie Teddie of Partena. 

Intensieve zoektocht naar opvang

Een op vijf ouders had moeite om meteen opvang te vinden. Zij dienden een aantal maanden zelf te overbruggen eer hun kind er terecht kon. In vier op de vijf gevallen startten de kinderen wel meteen op de gewenste datum.

Locatie van de opvang (dicht bij huis of bij werk) scoort het hoogste bij de keuzecriteria. Negen op tien respondenten gaven aan dat dit een belangrijke factor was. Andere criteria: opvoedkundige visie (58%), opvangruimte/tuin (56%), het aantal kinderen in de opvang (35%) en de ecologische visie (29%).

De meeste ouders gingen niet over één nacht ijs bij de keuze: iets meer dan de helft van de ouders bezocht tussen twee en vijf opvangmogelijkheden, zes procent ging op meer dan vijf plaatsen op bezoek. Bij het vormen van een mening over de opvang is vooral een gesprek met de kindbegeleiders belangrijk, terwijl één op drie ook rekening houdt met de mening van andere ouders. 

Goede communicatie, tevreden ouders

Gelukkig is 94% van de ouders tevreden over de opvang. Als belangrijkste redenen daarvoor werd gewezen op het goede contact met de verzorgers, de persoonlijke aandacht voor het kind, eerlijke en open communicatie en het inspelen op wensen van de ouders op vlak van voeding, verzorging,… Bij de zes procent ouders die zich ontevreden toonden, noteren we vooral de drukte in de opvang, het te grote aantal kinderen per verzorger, te weinig aangepaste zorg, en ook het weigeren van wasbare luiers.

Drie kwart van de ouders krijgt bij het afhalen van hun spruit een verslag over hoe de dag gegaan is, in iets meer dan de helft van de deelnemers (56%) wordt ook via een schriftje verslag gemaakt, terwijl één op vijf met de opvang communiceert via een app.

Drie kwart van de respondenten geeft aan tevreden te zijn over de beveiliging van de opvang, één op vijf gewaagt van verbeterpunten, terwijl drie procent helemaal niet tevreden is over de opvang. Daar kan iedereen makkelijk in en uit zonder controle. Diverse ouders merken ook op dat de beveiliging een stuk minder is op drukke momenten: dan staat de deur vaak permanent open, of houden ouders (goedbedoeld) de deur open voor mensen die ze helemaal niet kennen.

Wasbare luiers nog te vaak taboe

Tachtig procent van de deelnemers aan dit onderzoek gebruikt wasbare luiers in de opvang, bij 19% is dat niet het geval. Eén op acht van de respondenten wilde graag wasbare luiers gebruiken, maar kreeg dit niet gedaan van de opvang. Zes procent kon een oorspronkelijke njet tot een ja ombuigen. In sommige gevallen wordt dit eerst toegezegd, maar volgt achteraf toch een weigering.

Wanneer de opvang het been stijf houdt, geeft ze als reden meestal dat er geen tijd voor is, dat wasbare luiers onhygiënisch zijn, dat de kindbegeleiders er niet achter staan of er wordt verwezen naar slechte ervaringen in het verleden. Wanneer ouders doorvragen over deze redenen, blijkt echter vaak dat de opvang niet echt een idee heeft hoe moderne wasbare luiers er uit zien.

Indien de opvang wasbare luiers zou weigeren, zou 33% een andere opvang zoeken. Een aantal deelnemers aan het onderzoek is dit momenteel ook aan het doen. Vijftien procent zou er niet echt een punt van maken wanneer ze over andere aspecten van de opvang tevreden zijn, en een groot aantal ouders zou geeft aan dat er te weinig andere opvangmogelijkheden zijn om zomaar over te stappen.

Drie kwart van de ouders gebruikt in de opvang dezelfde luiers als thuis, 14% neemt een ander type luier mee, terwijl de keuze van het type luier in 9% van de gevallen door de opvang zelf opgelegd wordt. Iets meer dan de helft van de ouders (52%) gebruikt een voorgevormde luier met een apart overbroekje, 34% neemt een All-in-one of Snap-in-one mee en nog eens 8% doen het met een prefold.

De zindelijkheidspolitiek van de opvang voldoet in de ogen van 94% van de ouders, zes procent van de deelnemers vindt dat de opvang er meer aandacht aan zou mogen besteden.

Uit het onderzoek blijkt duidelijk een grote tevredenheid over de opvang in Vlaanderen. Meer openheid over wasbare luiers zou deze tevredenheid nog vergroten.

Foto: www.nimsa.be

 

 

 

Plaats uw commentaar