Ook crèches UGent laten wasbare luiers toe

Na een proefproject van enkele maanden is bij de Kinderopvangdienst van UGent een positieve beslissing genomen. Ouders die wasbare luiers willen gebruiken in de crèches van UGent, kunnen dat doen, mits de luiers aan een aantal – nog vast te leggen – voorwaarden voldoen.

De crèches van UGent aanvaardden tot nu geen wasbare luiers. Frustrerend voor veel van hun (potentiële) klanten. Vooral ook omdat de verantwoordelijken van de crèches het motiveerden met een lijst van drogredenen.

Vorig jaar grepen Klein Spook en het Gents MilieuFront de aanstelling van de nieuwe rector aan om een briefschrijfactie op te zetten waarbij alle getroffen ouders de rector vroegen om het beleid te herzien, zeker omdat UGent promotie voerde met tal van ecologische initiatieven. Ook de andere Gentse gespecialiseerde webshops schaarden zich achter dat initiatief.

Onder druk van de rector werd begin dit jaar een proefproject opgestart, dat bedoeld was om de modaliteiten vast te leggen waaraan het gebruik van herbruikbare luier in de kinderopvang  moet voldoen. Op basis van dat proefproject werd nu beslist dat de kinderopvang van UGent in de toekomst de ouders de keuze zal laten voor gebruik van wegwerp- of herbruikbare luier. “Bij de keuze voor herbruikbare luier vragen wij dat het door de ouders gekozen product voldoet aan de voorwaarden die een verantwoord gebruik in een leefgroep waarborgen,” zegt de coördinator van de kinderopvang UGent. De exacte voorwaarden moeten nog opgesteld worden. “Deze werkwijze zal uiteraard gelden in alle kinderdagverblijven georganiseerd door Universiteit Gent , zowel de twee kinderdagverblijven in eigen uitbating als de vier kinderdagverblijven in uitbating door PPS-partner Partena Kinderopvang.”

Eerder was heel wat heisa ontstaan toen Partena besliste dat alle bij haar aangesloten crèches de wasbare luier moesten bannen. Onder druk van zowel de kinderdagverblijven zelf als de getroffen ouders, werd de maatregel al snel weer ingetrokken, en werd ook de belofte gedaan dat het verbod ook niet langer gold bij de crèches die Partena voor UGent uitbaat.

Nu UGent overstag gegaan is, zijn er nog maar weinig kinderdagverblijven die geen wasbare luiers toestaan. Meteen hebben deze hardnekkige tegenstanders ook enkele argumenten minder om bij hun verbod te blijven. 

Plaats uw commentaar