RSS

Blog gekenmerkt met 'partena'

Een goede crèche primeert

Vier op tien ouders zouden van crèche veranderen als de opvang wasbare luiers weigert. Zestig procent van de ouders vindt het toch in de eerste plaats belangrijk dat er een goed contact is met de crèche of onthaalouder, en zou niet van opvang veranderen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat Klein Spook recent organiseerde. Uit de enquête blijkt ook weer dat nogal wat ouders problemen hebben met de houding van Partena tegenover wasbare luiers.

Meer dan 150 ouders namen aan de enquête deel. Van de deelnemers gebruikt 87% wasbare luiers in de opvang, en de meeste (73%) van hun crèches of onthaalouders stonden ook meteen open voor wasbare luiers. In 11% van de gevallen was daar wel enige overredingskracht voor nodig. Dat overtuigen gebeurde door te tonen hoe een wasbare luier werkt (63%) of door veel informatie te geven (36%). Hoopgevend: één crèche op 20 werkt uitsluitend met wasbare luiers. Een kleine, maar significante minderheid.

Opvangplaatsen die wasbare luiers weigeren, dragen meestal aan dat wasbaar te veel gedoe is, te veel tijd in beslag neemt, of minder hygiënisch is.

Schitterende, liefdevolle crèche

Hoewel de ouders die deelnamen aan dit onderzoek, duidelijk voorstander van wasbaar luieren zijn, zou 60% niet van crèche veranderen als herbruikbare luiers geweigerd zouden worden. Crèches hebben door een gebrek aan opvangplaatsen een duidelijke machtspositie: er zijn te weinig andere opvangplaatsen. Uiteraard houden ouders ook rekening met andere factoren om een kindje in dezelfde opvang te laten: goede communicatie met de opvang, persoonlijke band met de onthaalmoeder, onthaalouder is prettig in de omgang, … Een “schitterende, liefdevolle créche” geef je niet zomaar op, schrijft een van de deelnemers. Wel geven heel wat mensen aan dat ze hoe dan ook thuis wasbaar zouden blijven gebruiken.

Zelfde luiers thuis en in de opvang

Enkele andere resultaten van het onderzoek:

-          50% van de deelnemers waren de eersten die in hun opvang met wasbare luiers aankwamen

-          Slechts 6% van de andere ouders maken negatieve opmerkingen over wasbare luiers, 16% van de andere ouders vinden het positief

-          Drie kwart van de ouders gebruikt in de opvang dezelfde wasbare luiers als thuis. Twintig procent kiest voor een eenvoudiger model.

-          Het meest gebruikte type wasbare luier in de opvang is een tweedelig systeem (42%), gevolgd door een all-in-one of een snap-in-one (34%).

-          94% van de ouders wast zelf de wasbare luiers, in 5% van de gevallen wast de opvang.

-          15% van de ouders krijgt de luiers terug mee naar huis met de stoelgang er nog in, bij 70% is de stoelgang verwijderd.

-          Een meerderheid (56%) van de crèches gebruikt wegwerpdoekjes om de billetjes schoon te maken, een kwart gebruikt washandjes of zelfgemaakte doekjes. Zestien procent kiest voor specifieke billendoekjes als Cheeky Wipes of Billies Box.

Klachten over Partena

Een aantal ouders klaagden de houding van Partena – uitbater van een groeiend aantal crèches – tegenover wasbare luiers aan. Met name het feit dat ouders die wasbaar gebruiken, toch verplicht worden 2,65 euro te betalen kan op weinig bijval rekenen. Al is één van de deelnemers er wel in geslaagd dat bedrag tot 0,83 euro te onderhandelen. Overigens blijkt het Partena-personeel meer open te staan voor wasbaar dan de verantwoordelijken van de crèches. 

Tekst: José Delameilleure
Foto: Marijke Thoen

Partena laat vanaf 1 januari wasbare luiers toe

De kogel is dan eindelijk door de kerk. Sinds Partena eind augustus liet weten dat het dan toch wasbare luiers zou toestaan in zijn kinderdagverblijven, was het wachten op een aanpassing van het huishoudelijk reglement. Partena legt momenteel de laatste hand aan een addendum aan zijn huishoudelijk reglement dat een aantal regels vastlegt voor het gebruik van wasbare luiers.

Eind augustus ontstond op de sociale media heel wat deining nadat bekend raakte dat Partena in zijn nieuwe huishoudelijk reglement wasbare luiers verbood en aankondigde alleen nog maar wegwerpluiers van het merk Pampers te zullen gebruiken. Heel snel haalde Partena bakzeil om de gemoederen te bedaren.

Het duurde echter een hele poos eer het addendum aan het huishoudelijk reglement afgewerkt werd en intussen bleven jonge ouders bij hun kinderdagverblijf op een onbegrijpelijke njet stuiten. Om zijn reglement op te stellen, trok Partena lessen uit het proefproject met wasbare luiers dat afgelopen jaar in de kinderdagverblijven van UGent liep.

Het addendum aan het huishoudelijk reglement is vanaf 1 januari van kracht en legt een aantal voorwaarden op. Zo mogen alleen luiers gebruikt worden die goed aansluiten, die sluiten met velcro of drukknopjes en wordt van de ouders ook verwacht dat ze iedere dag een transportzak met ritssluiting meebrengen voor de vuile luiers, en dat ze er voor zorgen dat er altijd voldoende voorraad (10 stuks) aan wasbare luiers beschikbaar is. De ouders zullen ook een afvalvergoeding moeten betalen, iets wat ook voor wegwerpluiers geldt.

Ook bij UGent wordt gewerkt aan een huishoudelijk reglement opgesteld, dat in grote lijnen dezelfde voorwaarden hanteert. Wanneer dat nieuwe reglement van kracht wordt, is nog niet duidelijk.

Nu Partena en UGent beiden wasbare luiers toelaten in hun kinderdagverblijven, blijft het aantal crèches dat zich verzet tegen herbruikbare luiers, verder afnemen. 

Ook crèches UGent laten wasbare luiers toe

Na een proefproject van enkele maanden is bij de Kinderopvangdienst van UGent een positieve beslissing genomen. Ouders die wasbare luiers willen gebruiken in de crèches van UGent, kunnen dat doen, mits de luiers aan een aantal – nog vast te leggen – voorwaarden voldoen.

De crèches van UGent aanvaardden tot nu geen wasbare luiers. Frustrerend voor veel van hun (potentiële) klanten. Vooral ook omdat de verantwoordelijken van de crèches het motiveerden met een lijst van drogredenen.

Vorig jaar grepen Klein Spook en het Gents MilieuFront de aanstelling van de nieuwe rector aan om een briefschrijfactie op te zetten waarbij alle getroffen ouders de rector vroegen om het beleid te herzien, zeker omdat UGent promotie voerde met tal van ecologische initiatieven. Ook de andere Gentse gespecialiseerde webshops schaarden zich achter dat initiatief.

Onder druk van de rector werd begin dit jaar een proefproject opgestart, dat bedoeld was om de modaliteiten vast te leggen waaraan het gebruik van herbruikbare luier in de kinderopvang  moet voldoen. Op basis van dat proefproject werd nu beslist dat de kinderopvang van UGent in de toekomst de ouders de keuze zal laten voor gebruik van wegwerp- of herbruikbare luier. “Bij de keuze voor herbruikbare luier vragen wij dat het door de ouders gekozen product voldoet aan de voorwaarden die een verantwoord gebruik in een leefgroep waarborgen,” zegt de coördinator van de kinderopvang UGent. De exacte voorwaarden moeten nog opgesteld worden. “Deze werkwijze zal uiteraard gelden in alle kinderdagverblijven georganiseerd door Universiteit Gent , zowel de twee kinderdagverblijven in eigen uitbating als de vier kinderdagverblijven in uitbating door PPS-partner Partena Kinderopvang.”

Eerder was heel wat heisa ontstaan toen Partena besliste dat alle bij haar aangesloten crèches de wasbare luier moesten bannen. Onder druk van zowel de kinderdagverblijven zelf als de getroffen ouders, werd de maatregel al snel weer ingetrokken, en werd ook de belofte gedaan dat het verbod ook niet langer gold bij de crèches die Partena voor UGent uitbaat.

Nu UGent overstag gegaan is, zijn er nog maar weinig kinderdagverblijven die geen wasbare luiers toestaan. Meteen hebben deze hardnekkige tegenstanders ook enkele argumenten minder om bij hun verbod te blijven. 

Partena komt terug op Pamper-beslissing

Een storm van protest van ouders die wasbare luiers gebruiken, heeft er Partena toe genoopt terug te komen op de beslissing om voortaan wasbare luiers te verbieden in zijn kinderdagverblijven. Het toelaten van wasbare luiers geldt bovendien ook voor de door Partena uitgebate crèches bij UGent waar wasbare luiers eerder al verboden werden.

Begin deze week ontketende een brief van Partena aan zijn kinderdagverblijven een golf van verontwaardiging. In de brief kondigde Partena aan dat wasbare luiers vanaf september verboden werden in de kinderdagverblijven in het Partena-netwerk, en dat verplicht overgeschakeld werd op luiers van het merk Pampers.

Tientallen luierouders klommen in hun pen en uitten hun ongenoegen bij Partena en via sociale media. Partena geeft nu toe dat ze te weinig rekening hield met de milieuvoordelen van wasbare luiers en dat vooral gekeken werd naar de efficiëntie die met uniformisering komt kijken. En wellicht heeft Partena zelf ook nog eens zijn missie en waarden bekeken waarin waarden als duurzaam ondernemen, maatschappelijke verantwoordelijkheidszin, interesse in maatschappelijke evoluties, een verruimde en open blik beleden worden.

“Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar onze klanten, we hebben het volle begrip voor ouders die voor wasbare luiers kiezen, en we vinden het milieuaspect ook belangrijk” meldde Partena-directielid Joeri Staessen zelf op Facebook. “En daarom komen we terug op onze beslissing. Herbruikbare luiers worden wel degelijk toegelaten binnen Partena Kinderopvang.”

Via een tweet aan @kleinspook bevestigde Staessen trouwens dat het toelaten van wasbare luiers ook geldt voor de crèches die Partena samen met UGent uitbaat. Het verbod op wasbare luiers bij UGent was al langer een doorn in het oog van iedereen die begaan is met het milieu. Eerder dit jaar dwong een briefschrijfactie naar de nieuwe rector er UGent al toe schoorvoetend een proefproject met wasbare luiers toe te laten, nu is het verbod op wasbare luiers er in één klap opgeheven.

Het spreekwoord zegt dat alleen dwazen nooit van mening veranderen. Partena heeft veel wijsheid betoond door zo snel naar zijn klanten te luisteren. 

Partena verbiedt wasbare luiers

Zoals je wellicht gehoord hebt, is er wat tumult ontstaan over de recente beslissing van Partena om Pampers te verplichten in hun 22 kinderdagverblijven en bij de aangesloten onthaalouders. Wasbare luiers worden verboden. Dat vinden wij onbegrijpelijk en totaal niet kunnen. Daarom werd deze facebookgroep opgericht door Kaat Nelles. Laten we met zijn allen lid worden van de groep en zo een signaal geven aan de beslissingnemers bij Partena. https://www.facebook.com/groups/334573626718558/?notif_t=group_added_to_group