RSS

Blog gekenmerkt met 'onderzoek'

Ook mannen luieren graag

Hoewel mannen minder vaak verluieren en ook minder de was doen, zijn ze best wel betrokken bij de keuze voor wasbare luiers. Soms is er wat overredingskracht van vrouwlief bij nodig, en de voorkeuren inzake sluitingssystemen en types luiers verschillen, maar in het grootste deel van de gevallen is de man in een gezin geen ‘showstopper’ voor wasbare luiers. Dat blijkt uit een onderzoek dat Klein Spook in september uitvoerde en waaraan liefst 369 mensen deelnamen.

Voor ons onderzoek gingen we uit van de vaak gehoorde stelling dat mannen het wasbaar verluieren volledig aan hun vrouw overlaten. Een cliché, dat beseffen we, maar stiekem hoopten we toch dat onze stelling ontkracht zou worden. En we werden op onze wenken bediend.


Ook mannen willen ervoor gaan

Op de vraag “Was je man betrokken bij de keuze voor wasbare luiers” antwoordde 58% van de deelnemers dat de man wel degelijk betrokken was en ook meteen ‘mee’ was. Bij een kwart was er wat overtuigingskracht voor nodig. Verheugend is dat 8% van de respondenten stelt dat de man zelf met het idee over wasbare luiers kwam aandragen. 7% van de dames die de enquête invulden zegt dat hun wederhelft tegen was. Maar dat belette hen niet er toch voor te gaan.

Onze favoriete quote: “We hadden allebei – onafhankelijk van elkaar zoiets van ‘ja, wasbare luiers, maar de andere gaat dat toch niet willen’… tot we doorhadden dat we allebei met de gedachte speelden. Daarop zijn we naar een infosessie gegaan en we waren allebei meteen enthousiast.”

Mannen gaan vaak mee naar infosessies, dat merken we ook bij Klein Spook. Een kwart van de deelnemers aan de enquête zegt dat het meegaan naar een infosessie de man mee overtuigd heeft. Elf procent van de mannen wou niet mee naar een infosessie, maar tegelijk was in 8% van de gevallen het de man die het idee opperde een sessie bij te wonen. Meer dan de helft van de respondenten ging helemaal niet naar een infosessie.

Onze favoriete quote: “Hij wilde niet mee naar een infosessie – bang om er de enige man te zijn.”

We peilden ook naar de beweegredenen van de man voor wasbare luiers, en de resultaten daarvan liggen in lijn met de eerdere enquête die we organiseerden. Reden nummer één is het milieu (49%), gevolgd door de lagere kostprijs (29%) en het feit dat wasbare luiers beter zijn voor de baby (21%).

Uit de antwoorden blijkt dat de man best vaak verluiert. In 42% van de gevallen verluiert de man evenveel als de vrouw, bij 7% blijkt de man zelfs vaker te verluieren dan de vrouw.

Mannen houden van andere luiers dan vrouwen

Opvallend is wel het verschil in voorkeurluier tussen man en vrouw. Voorgevormde luiers doen het bij man (50%) en vrouw (46%) ongeveer even goed, maar de all-in-one bekoort meer mannen (31%) dan vrouwen (13%). Opvallend: bij 10% van de mannen is de strikluier de favoriete luier.

Favoriete quote: “Eerst enkel de voorgevormde luier, maar hij groeide in het gebruik van de strikluier. Bij kindje nummer 3 werden de voorgevormde nog nauwelijks gebruikt.”

 In het grote velcro vs drukknopjes debat geeft velcro met 55%  de drukknopjes (33%) toch het nakijken.

Ondanks de verschillende houding tegenover types en sluitsystemen tussen man en vrouw, heeft de voorkeur van de man niet echt de doorslag gegeven bij de keuze van de luiers: bij 52% van de respondenten speelden de voorkeuren wel mee, bij 48% helemaal niet.

De was tenslotte: in 14% van de gezinnen wast de man even vaak de luiers als de vrouw, in 10% laadt de man vaker de wasmachine. Maar toch: drie kwart zegt dat de man minder de was doet dan de vrouw.

Onze favoriete quote: “Nooit. Aan mijn luierwas mag hij niet komen!”

Conclusie: veel mannen zijn wel degelijk betrokken bij de keuze voor wasbare luiers, maar verluieren en wassen is toch in hoofdzaak een werkje voor de dames. Het cliché dat mannen er helemaal buiten staan, gaat helemaal niet op. Maar misschien mogen we ook concluderen dat gezinnen die volop gaan voor wasbare luiers, helemaal niet aan de traditionele clichés voldoen.

 

Help ons met ons onderzoek

Ondertussen geeft Klein Spook al bijna 4 jaar infosessies over wasbare luiers. Nu zijn we benieuwd om te horen wat het gevolg is van deze sessies. Kiezen mensen effectief voor wasbare luiers? Of toch maar niet? En waarom? Daarom hebben we een klein anoniem onderzoekje opgesteld. De resultaten zullen we gebruiken in een persbericht naar aanleiding van de recordpoging. Maar ook voor ons is het uitermate interessant om te horen waarom je al dan niet voor wasbaar koos. Doe mee, wees eerlijk en maak ons blij. Het duurt echt niet lang: https://nl.surveymonkey.com/s/WGM5P8B.