RSS

Blog berichten van '2015' 'mei'

Milieu blijft hoofdzaak in keuze voor wasbare luiers

Mensen die wasbare luiers kiezen, doen dat in de eerste plaats omwille van milieuredenen. De organisatie van de was blijft de grootste hinderpaal om voor wasbare luiers te kiezen. Dat blijkt uit een onderzoek van Klein Spook waaraan meer dan 250 mensen deelnamen. Hoewel vooroordelen bij familie en vrienden mensen niet afschrikken om voor wasbare luiers te gaan, blijkt praktisch hulp van de omgeving bij het samenstellen van het luierpakket wel erg geapprecieerd te worden.

Van de 258 ouders die hun stem lieten horen in de enquête koos slechts een kleine minderheid voor wegwerpluiers. Als reden gaven ze aan op te zien tegen de organisatie van de was en de extra tijd die wasbaar verluieren meebrengt. Ook de startinvestering speelde een rol. Toch geeft 1 op 3 in dit onderzoek aan voor een volgend kind wasbare luiers wel weer in overweging te nemen.

Bij de ouders die wel voor wasbare luiers kozen, gaven milieuoverwegingen de doorslag. Dat aspect overtuigde 69% van de deelnemers aan de enquête. Een kleine 20% koos wasbaar omdat het beter is voor de baby, en 11% vond de financiële besparing het belangrijkste argument. Ook bij de mensen die wel voor wasbaar gingen, is de organisatie van de was een drempel. Op de vraag “Wat schrok je af bij de keuze voor wasbare luiers” verwees 38% naar de organisatie van de was. Andere negatieve gevoelens waren er rond ‘meer werk’ (34%), de startinvestering (33%) en ook de grote keuze aan luiers (31%) schrok mensen af. Vooroordelen bij familie en vrienden (17%) werden niet meteen als een belangrijke drempel beschreven. In de commentaren klagen een aantal mensen wel over de negatieve houding van crèches en onthaalouders tegenover wasbare luiers. 

Een beetje hulp van de vrienden

Bijna 6 op de 10 respondenten kende al iemand die wasbare luiers gebruikte toen ze de keuze maakten, en bij 38% van de deelnemers sterkte hen dat in de keuze voor wasbaar.

Bij het samenstellen van het luierpakket appreciëren de meeste mensen zeker de hulp die ze kregen bij de verkoper van de wasbare luiers. Bijna 60% zegt dat het advies van de verkoper hun keuze bepaald heeft. Veel ouders gaan voor het samenstellen van hun pakket ook te rade bij vrienden, en zeggen veel hulp gekregen te hebben via Facebook-groepen en fora. Twee derde van de respondenten volgde een infosessie over wasbare luiers voor ze hun keuze voor wasbare luiers maakten.

Volgens het onderzoek gebruikt iets meer dan één op vier (27%) nooit iets anders dan wasbare luiers, nog eens een kwart zegt ’s nachts wegwerpluiers te gebruiken. Een op vier grijpt tijdens de vakantie terug naar wegwerpluiers, en 17% zegt thuis altijd wasbare luiers te gebruiken, maar niet bij de opvang.

Tot slot blijkt de voorgevormde luier de favoriete luier te zijn, met liefst 55% van de voorkeurstemmen. De strikluier kan 21% van de ouders verleiden, 17% zweert bij de all-in-one, en 7% geeft zijn voorkeur aan de vouwluier. Overigens blijkt ook hier de crèche mee de keuze van de luiers te bepalen. 

Record aantal subsidies wasbare luiers toegekend in Gent

In Gent zijn vorig jaar niet minder dan 205 aanvragen voor wasbare luiersubsidies ingediend. Dat is een stijging met bijna 40 procent in vergelijking met een jaar eerder. Met 3105 geboortes in Gent in 2014 betekent dit cijfer dat liefst 6,6 procent van de Gentse kinderen wasbare luiers draagt.

Sinds Gent enkele jaren geleden startte met het toekennen van subsidies voor wasbare luiers, neemt het aantal ouders dat voor wasbaar gaat, duidelijk toe.

Met een percentage van 6,6 komt Gent in de buurt van Leuven, waar wasbare luiers al van eind vorige eeuw gepromoot worden. In sommige jaren vraagt 10% van de Leuvense ouders subsidies aan voor wasbare luiers. Vorig jaar waren er dat 6,5%.

Hier vind je meer info over subsidies bij stad Gent: https://stad.gent/natuur-milieu/subsidies-voor-milieuvriendelijke-projecten/herbruikbare-luiers-subsidie