RSS

Blog berichten van '2014' 'juni'

Lommel geeft subsidie voor luiers

De Limburgse gemeente Lommel sluit zich aan bij heel wat andere Vlaamse gemeenten en geeft vanaf nu subsidies aan ouders die wasbare luiers gebruiken. Ouders kunnen de helft van hun investering terugkrijgen, met een maximum van 100 euro per kind. De regeling gaat in per 1 juni.

De gemeenteraad van Lommel schaarde zich eensgezind achter het voorstel om subsidies voor wasbare luiers in te voeren. Lommel wijst er op dat wasbare luiers niet alleen beter zijn voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de ouders.  “Laten we eerlijk zijn: luiers verschonen is een kostelijke aangelegenheid,” zegt schepen van milieu Kris Verduyckt. “Bovendien zorgen wegwerpluiers voor een enorme afvalberg.” Dank zij de subsidie kan de besparing dus nog 100 euro groter worden.

Lommel wijst ook op de enorme kost die wegwerpluiers voor de maatschappij vormen. Wegwerpluiers zorgen per baby voor meer dan één ton afval, in Vlaanderen moet jaarlijkse zo’n 70.000 ton wegwerpluiers verbrand worden. Dat betekent voor de belastingbetaler een kost van 6 miljoen euro per jaar aan afhaling en verwerking.

Voor meer informatie over de modaliteiten van de subsidieregeling kunnen ouders terecht bij de milieudienst van Lommel op milieudienst@lommel.be.